به سحر عشق ؛ از برکه های آینه راهی به من بجو !
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٦ 

زیباترین حرفت را بگو

 

شکنجه ی پنهان سکوتت را آشکاره کن

 

و هراس مدار از آن که بگویند

 

ترانه یی بیهوده می خوانید. ـ

 

چراکه ترانه ی ما

ترانه ی بیهودگی نیست

چرا که عشق

حرفی بیهوده نیست

 

 

 

 

روزی ما دوباره کبوتر های مان را پیدا خواهیم کرد

مهربانی دست زیبائی را خواهد گرفت .

 روزی که کمترین سرود

                         بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادری ست .

روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند

قفل

         افسانه ئی ست

و قلب

برای زندگی بس است .

 روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی .

 روزی که آهنگ هر حرف

زندگی ست

تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست و جوی قافیه نبرم

 روزی که هر لب ترانه ئی ست

تا کمترین سرود بوسه باشد .

روزی که تو بیائی برای همیشه بیائی

و مهربانی با زیبائی یکسان شود

 روزی که ما دوباره برای کبوتر های مان دانه بریزیم...

 و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی

که دیگر

نباشم . 

احمد شاملو / هوای تازه / ۱۳۳۴

... من به این حقیقت معتقدم که شعر ، برداشت هایی از زند گی نیست بلکه یکسره خود زند گی ست...
" احمد شاملو "

۲۱ آذر ماه سالروز تولد احمد شاملو را گرامی می داریم .


کلمات کلیدی: