ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٥ 

در امتداد حادثه به تو رسيدم

حادثه اين روزهای تکراری

ان زمان که زندگی مرا به بودن واداشت

و تو امدی

و سلامی گفتی اين کوچک از خود گريزان را

و برايش قصه ها گفتی از عشق

بمان پرنده کوچک خوشبختی ام

با من هم صدا شوتا اين کوچک از خود گريزان با تو پر بگيرد

و در امتداد حادثه

روزهای تکراری ام رنگی دگر بگيرد...

نويسنده : اهو خانم


کلمات کلیدی: