ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ 

زبان عشق ؛ زبان خداست  در ملکوت

               صفای قلب ؛ نشان رضاست در ملکوت

مرا به روی زمين قبله ی نيازی نيست

              حريم  کعبه  دلها جداست در ملکوت

برای عارف گردانده رو ز عالم خاک

              فرشته را همه دست دعاست در ملکوت

بشوی رنگ  تعلق  ز رازخانه ی  دل

              ببين زعشق؛چه شوری بپاست درملکوت

جلال و قدر ملائک به صدر عالم  قدس

               ز يمن همت اهل صفاست  در ملکوت

نصيحتی  کنمت  اختيار  دل   بسپار

               به دست عشق؛ که مشکل گشاست درملکوت

سری که بگذردازهر چه نام او سوداست

               ز قيد و بند  تعلق رهاست در ملکوت

معينی کرمانشاهی

سلامی به وسعت معنای انتظار.......

 


کلمات کلیدی: